Cuvinte

Suflete, străin ai fost pe pămînt şi printre străini ai petrecut viaţa ta.

Oare cine va sta la căpătîiul tău şi cui vei spune ultimele tale cuvinte?

Fericit omul care va vedea faţa celor dragi în ceasul despărţirii sale, dar mai fericit cel ce va vedea faţa Dumnezeului său în lumina celor vii.

***

Pacea gîndurilor este mai scumpă decît orice înţelepciune.

Mai mare este a putea ţine gîndul în loc, decît a iscodi taine, chiar de a-i afla răspunsurile toate.

Cel care a biruit nevoia de a se face înţeles de oameni are Sfetnic de taină în inima sa.

O, tăcere preafericită şi preadulce, tu ruşinezi moartea şi deschizi porţile împărăţiei!

***

La ce foloseşte omului de ar avea toată înţelepciune?

Scriitorul de cărţi nu ştie a spune ce are pe inimă şi meşterul de zugrăveli nu-şi poate înfăţişa sufletul pe tablă.

Om pe om nu se înţelege, iar dacă i se pare că înţelege ceva, tot după mintea sa face.

Numai Duhul lui Dumnezeu, cînd se sălăşluieşte între oameni, îi uneşte pe toţi în cugete şi în voinţă.

Însă omul necredincios este ca un ciob stricat şi oricine calcă în el se răneşte.

***

Nu spune ceea ce se întîmplă între tine şi Dumnezeu şi ceea ce descoperi în inima ta nu o pune înaintea oricui.

De ai primit un sfat, nu-l descoperi degrabă, ca nu cumva să faci nelucrătoare puterea lui.

Fapta bună devine păcat atunci cînd este aflată de alţii.

Nu încălca acestea cu gîndul să foloseşti pe cineva, ca să nu ajungi să-ţi pierzi îndrăzneala către Dumnezeul tău.

Mai mult foloseşte tăcerea celui care a văzut taine, decît sfaturile meşteşugite ale celor ce iau aminte la oameni.

Binecuvîntat este Dumnezeu.

(fragment din Cuvinte pentru deşertăciunea căutărilor omeneşti şi pentru aducerea aminte de moarte, autor anonim –Monah nenumit-, Editura Marineasa, Timişoara, 2005, pp. 16-19 )

3 thoughts on “Cuvinte

  1. Pingback: Mirii mileniului III « Ioan Usca

  2. Pingback: Vicki – Lilick’s Operation | Gabriela Savitsky

Ce zici de asta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s