Monthly Archives: March 2011

Cuvinte

Suflete, străin ai fost pe pămînt şi printre străini ai petrecut viaţa ta.

Oare cine va sta la căpătîiul tău şi cui vei spune ultimele tale cuvinte?

Fericit omul care va vedea faţa celor dragi în ceasul despărţirii sale, dar mai fericit cel ce va vedea faţa Dumnezeului său în lumina celor vii.

***

Pacea gîndurilor este mai scumpă decît orice înţelepciune.

Mai mare este a putea ţine gîndul în loc, decît a iscodi taine, chiar de a-i afla răspunsurile toate.

Cel care a biruit nevoia de a se face înţeles de oameni are Sfetnic de taină în inima sa.

O, tăcere preafericită şi preadulce, tu ruşinezi moartea şi deschizi porţile împărăţiei!

***

La ce foloseşte omului de ar avea toată înţelepciune?

Scriitorul de cărţi nu ştie a spune ce are pe inimă şi meşterul de zugrăveli nu-şi poate înfăţişa sufletul pe tablă.

Om pe om nu se înţelege, iar dacă i se pare că înţelege ceva, tot după mintea sa face.

Numai Duhul lui Dumnezeu, cînd se sălăşluieşte între oameni, îi uneşte pe toţi în cugete şi în voinţă.

Însă omul necredincios este ca un ciob stricat şi oricine calcă în el se răneşte.

***

Nu spune ceea ce se întîmplă între tine şi Dumnezeu şi ceea ce descoperi în inima ta nu o pune înaintea oricui.

De ai primit un sfat, nu-l descoperi degrabă, ca nu cumva să faci nelucrătoare puterea lui.

Fapta bună devine păcat atunci cînd este aflată de alţii.

Nu încălca acestea cu gîndul să foloseşti pe cineva, ca să nu ajungi să-ţi pierzi îndrăzneala către Dumnezeul tău.

Mai mult foloseşte tăcerea celui care a văzut taine, decît sfaturile meşteşugite ale celor ce iau aminte la oameni.

Binecuvîntat este Dumnezeu.

(fragment din Cuvinte pentru deşertăciunea căutărilor omeneşti şi pentru aducerea aminte de moarte, autor anonim –Monah nenumit-, Editura Marineasa, Timişoara, 2005, pp. 16-19 )

O veste bună

Bucurie să aveţi!

Dragii mei dragi şi iubiţi! Am pentru voi o veste mare şi tare! Uf, cu iureşul ăsta zilnic, deja am amânat ceasuri bune  să v-o spun şi simt c-o să dau pe dinafară! Nu pot să nu v-o spun, nu vreau să vă mai ţin cu sufletul la gură! Iacătă:

S-au strâns banii pentru operaţie!!!

Da, în cele 7 zile de când cazul Ecaterinei a devenit public, s-au strâns din donaţii, toţi banii pentru operaţie şi chiar mai mult decât era strict necesar, aşa încât  Cati şi Ovi, sunt, cel puţin din punct de vedere material, cu mult mai liniştiţi şi optimişti. De-acum, ea se va putea concentra mai mult pe pregătirea pentru operaţie, medicală, dar mai ales sufletească, şi, după puteri, pe îngrijirea Anuşcăi, ferindu-se, pe cât se poate, de orice zbucium inutil.

Ieri, spre seară m-a sunat, spunându-mi că vrea neapărat să vorbim. Am intrat în cea mai apropiată cofetărie, era cald şi noi eram amândouă pe fugă. Mi-a spus că e fericită, m-a îmbrăţişat şi-i simţeam emoţia… Era foarte grăbită, căci trebuia să se întâlnească cu dr. Stoica, să fixeze operaţia.  Doctorul avea deja destule programări, aşa că intervenţia a rămas stabilită pe data de 8 aprilie (anul ăsta, evident!), adică peste 20 de zile, începând de astăzi. Timp de aşteptare, de emoţie şi, mai ales de rugăciune şi de aşezare.

În urmă cu trei săptămâni, Ecaterina avea o viaţă aparent calmă, ritmul ei se scurgea lent. Peste câteva zile, totul avea să se schimbe în urma negrei veşti. În tăvălugul care a urmat, cu greu credea cineva că este posibil să strângă banii într-atât de repede pe cât era nevoie. Stăteam cu inima strânsă şi nu puteam decât să ne rugăm. Şi iată că Dumnezeu ne-a arătat cât de minunat lucrează prin oameni.

Fiecare din cei care a donat sau a dat mai departe informaţia merită măcar o caldă îmbrăţişare. De răsplătit, nu vom putea noi vreodată răsplăti îndeajuns, dar Îl lăsăm pe Dumnezeu să o facă, aşa cum ştie El mai bine. Noi, Ecaterina, familia şi prietenii ei, vă spunem doar că vom face tot ce ne stă în puteri să ne facem bine şi, dup-aia, o să vă explicăm şi cum e cu legile fizicii, aplicate pe scripeţi şi lentile.

În povestea aceasta, m-a impresionat în mod deosebit grija şi susţinerea extraordinară a duhovnicului Ecaterinei, părintele Mihai-Andrei Aldea de la biserica cu hramul Sf. Daniil Sihastrul din cartierul Brâncoveanu, care este alături de familie, trup şi suflet. M-au impresionat, de asemenea, oamenii care, deşi nu o cunoşteau personal, au fost mişcaţi de durerea ei de mamă şi de suferinţa ei, colegii  profesori de  la şcolile unde preda, rudele, prietenii mai mult sau mai puţin apropiaţi până atunci.

Să nu uităm că Ecaterina a câştigat până acum doar o luptă în războiul ei cu boala. Trebuie să-i fim în continuare alături, să o pomenim permanent în rugăciunile şi-n gândul nostru, pe ea şi întreaga familie aflată la ceas de cumpănă.  Răstignirii de pe Golgota nu-i poate urma decât Învierea. Să ne rugăm pentru Cati, să treacă peste operaţie cu bine şi de Sfintele Paşti să aducă şi în casa ei lumina Învierii.

UPDATE  IMPORTANT!

“Mergi şi fă şi tu asemenea!” (Luca 10, 37)

Cati e mai bine acum, nu a mai avut “vâjâieli” ori ameţeli. Poate doar un pic obosită din cauza agitaţiei (fireşti, în cazul ăsta):  telefoane, sfaturi, vizite, mers la doctor. Important este că e plină de nădejde.

Ceea ce mi se pare cu adevărat minunat e iniţiativa voastră, a tuturor celor care şi-au arătat şi îşi arată solidaritatea şi afecţiunea faţă de Ecaterina şi familia ei. E impresionant: zeci, dacă nu sute de oameni, care au fost mişcaţi de caz, au încurajat-o şi au donat, din puţinul lor, mult. Nu e vorba doar de-o sumă modică sau substanţială de bani, ci de curaj, de încredere şi de iubire creştinească pe care le-aţi “donat” şi care au ajuns nu doar la inima Ecaterinei, ci a multor altora care sunt în nevoi şi necazuri.

În trei zile de donaţii, cât au fost efectiv, s-a strâns, cu tot cu  economiile lor, cam jumătate din suma necesară operaţiei, adică aproape 5000 de euro. Astăzi va merge la medicul de la Euroclinic să-şi programeze operaţia. Are nevoie în continuare de noi pentru a strânge şi restul sumei care va face posibilă intervenţia. Pentru ea, timpul curge cu mult mai repede decât de obicei, fiecare secundă contează… Totuşi, e cu mult mai liniştită şi mai încrezătoare.

Nu ştim rânduielile lui Dumnezeu, dar credem cu tărie în El ca fiind mai presus de orice bunătate gândită de om. Ştim că este drept şi că judecata lui este milă şi adevăr, aşa cum spune Psalmistul: “Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila Ta; după judecata Ta mă viază!” (Ps. 119, 149). Boala şi suferinţa ca urmări ale păcatelor noastre sunt îngăduite pentru că Însuşi Domnul stă drept în faţa libertăţii noastre, dar şi pentru că, prin pronia Lui iubitoare, devin prilej de vindecare sufletească şi de comuniune umană.

În astfel de perioade de încercare, de teamă şi de suferinţă, ceea ce suntem noi cu adevărat, Biserica cea adevărată a lui Hristos, cea a inimilor de carne pe care El a scris porunca iubirii, şi care se întrezăreşte, plină de viaţă şi luminoasă, ca o cetate nemişcată de veacuri. Am privit chipurile oamenilor simpli cărora le-am mărturisit despre aproapele lor în suferinţă şi am văzut lacrimi şi îndârjirea de a face ceva. Am văzut-o pe văduva care şi-a pus cei doi bănuţi în cutie… Mi-a spus că aşa poate să-i mulţumească Domnului şi celor care au ajutat-o odinioară, când soţul ei era în aceeaşi situaţie ca Ecaterina şi de aceeaşi vârstă cu ea. Din păcate, pentru el nu s-a mai putut face atunci nimic… L-am văzut pe preotul duhovnic stând alături, trup şi suflet,  îndreptându-le privirea către Domnul, dându-le nădejde şi putere.

Ceea ce rostim la Liturghie în fiecare duminică şi în rugăciunea de fiecare zi, Crezul nostru, credinţa în Sfânta Treime şi în viaţa Bisericii, rodeşte în comuniunea permanentă în Sfântul Duh, prin voinţa noastră de bine  împlinită în faptă. Aşa suntem făcuţi, să ne bucurăm de bine şi să înflorim în iubire, aceasta e mişcarea firească a inimii noastre. Darul nostru, oricât de mic, care vine din Darul cel mare al jertfei euharistice, este temelia Bisericii liturghisitoare şi a comuniunii cu Sfinţii. Par vorbe mari, pentru că ochii noştri orbi şi fals smeriţi nu vor să vadă. Dar aceasta este Iubirea, tainic manifestată în cele mărunte ca şi în cele mari, spre care întindem mâinile şi gândul nostru.

……………………………………………………………………………………………………

Aici aveţi povestea Ecaterinei, scrisoarea ei şi conturile pentru cei care vor să doneze.

Update 19-03-2011. De citit neapărat!!!

Minunea de a dărui bucurie

Sunt impresionată de primele reacţii la situaţia prezentată ieri. Sensibilitatea la suferinţa unui om, solidaritatea şi dărnicia sunt calităţi din ce în ce mai rare azi şi nu pot decât să vă mulţumesc, cu emoţie, în numele familiei M., pentru promptitudinea cu care întindeţi o mână de ajutor atunci când este nevoie.  Mai întâi, numărul cititorilor care au intrat astăzi doar pe blogul meu s-a înzecit, ajungând la aproape 1000 până la această oră, ceea ce a înseamnă locul 3 în blogurile cu creştere bruscă de pe platforma WordPress. Contează doar în măsura în care vor citi şi mai mulţi despre situaţia Ecaterinei. Poate să pară nesemnificativ, dar fiecare gest, oricât de mic, de interes şi ajutor este de apreciat, mai ales că astăzi au fost deja destule persoane care s-au grăbit să doneze. Le mulţumesc din toată inima şi mulţumesc şi celor care au preluat linkul şi au popularizat cazul şi pe care îi rog să ne susţină în continuare: Iulian-Andrei BobîrneaDan Sântimbreanu : Dasanti’s Weblog ; tănase!dragoş tănase! ; Motociclete de epocă ; Laurentiu Dumitru ; Kenny Gopo Gpc ; Ioan Usca ; Jurnalul Anei. Sunt sigură că mai sunt şi alţii care au preluat linkul sau au postat ei înşişi despre caz, dar pe care nu îi ştiu şi-mi pare rău că nu îi pot menţiona.
În mod deosebit vreau să mulţumesc comunităţii motocicliştilor din România care a reacţionat foarte repede, încurajându-l pe Ovidiu şi oferindu-i familiei lui sprijin necondiţionat. Într-adevăr, aţi demonstrat că nu sunteţi doar nişte useri anonimi pe două roţi! Puteţi citi mesajele lor pe acest forum.
Vă reamintesc că Ecaterina M. a fost diagnosticată în urmă cu două săptămâni şi jumătate cu meningiom de baza de craniu sfenoidal stâng la nivelul lobului temporal stâng, o tumoare cu dimensiunea de peste 5 cm, având nevoie urgentă de o intervenţie chirurgicală. Costul acestei operaţii este de 10000 de euro, din care s-a strâns, cu mare greutate, doar un sfert. Situaţia ei prezintă un risc crescut de criză comiţială ori comă, de aceea este nevoie strângerea rapidă a banilor necesari pentru operaţie.

Vă las să citiţi mai jos scrisoarea Ecaterinei:

Ma numesc Ecaterina M., si am 35 de ani. Din septembrie 2010 am inceput sa am probleme cu vederea, si anume sa vad 2 imagini pentru acelasi obiect. Am crezut ca este o variatie de dioptrie, caci sint mioapa de 20 de ani.

Am aminat o consultatie la un oftalmolog timp de 5 luni, insa, in ianuarie 2011,mi-a spus medicul de familie ca e posibil sa am o tumoare, caci uneori ea este o cauza pentru aceasta “vedere dubla”. Am cautat si eu pe net si am vazut ca e o varianta, dar n-am crezut ca e cazul meu.

Ca sa elimin aceasta posibilitate, in februarie am inceput sa ma interesez de cabinete de imagistica, si intr-un final sa fac RMN dorit. Chiar in timp ce stateam intinsa in aparat, am simtit ca este o problema, fara sa stiu insa cit e de mare. Primul neurochirurg mi-a tradus imaginea, spunindu-mi clar ca operatia este singura mea sansa sa vorbesc despre viitor, despre viitorul meu.

Este vorba despre un meningiom, pe partea stinga, din fericire, cu procent foarte mare (99% ) să fie benign. Evident, am fost socata. Pina atunci sa nu am alte probleme de sanatate decit cu vederea si,dintr-o data, sa aflu ca mai pot trai un timp scurt, daca nu as fi operata!

Sa inteleg ca este posibil sa ma fi nascut cu el, cu meningiomul, sau sa fi fost cauzat de o lovitura usoara, si ca a crescut asa de mare in 15-20 de ani? Cam asam-au dat de inteles doctorii… Dupa acesti multi ani, acum aflu ca am trait cu o tumoare pe meninge, si că acum este cit o mandarina. Adica foarte mare.

Apoi, dupa data importanta pentru mine, 22 februarie, am inceput sa ma documentez si eu, sa vorbesc si cu alti neurochirurgi din tara, si cu oamenii din jur. Am inteles ca va fi o operatie dificila, ca exista riscuri, dar mici, sa am urmari postoperatorii neplacute, gen semipareza pe partea dreapta, sau sa nu mai pot vorbi.

Am inteles ca doar intr-un spital privat pot face operatia aici in tara, astfel incit sa am cele mai mari sanse ca sa fie un succes. Adica, sa pot fi din nou ca acum, ca inainte de operatie. Si este tot ce-mi doresc, ca sa pot fi in continuare alaturi de familia pe care o iubesc, de sotul meu, Ovidiu, si de fetita mea, Ana.

O iubesc enorm pe Ana si vreau mult sa fiu alaturi de ea, cit mai multi ani de acum inainte. Stiu cit de greu imi va fi dupa operatie, dar accept orice stare prin care va trece corpul meu, mai ales daca stiu ca imi pot reveni perfect cu exercitiile de rigoare postoperatorii.

Sper mult sa fiu ajutata sa pot face operatia asta in cel mai bun spital din Romania. Ma gindesc tot timpul ca probabil Dumnezeu a hotarit sa trec prin etapa asta ca sa ma schimb, ca sa ma apropii mai mult de El, de mine, de altii…si astfel o accept, nu simt revolta, nu sint suparata, nu consider un “ghinion”……

Sper sa fiu capabila sa-mi cresc puiul inca multi ani de acum inainte si astfel o sa indur suferinta fizica preconizata dupa operatie. Cindva, tot ce simt acum va fi de domeniul trecutului……incerc sa ma vad pe mine si familia mea in viitor, ca sa pot indura mult mai usor o operatie atit de grea.

Sper sa pot si in viitor sa-i arat in continuare fetitei mele cit de mult o iubesc, si sa pot sa o ajut sa se adapteze lumii inconjuratoare. Sper sa ma ajute Dumnezeu s-o invat din toate, precum si faptul ca sint momente in viata cind treci prin suferinta, a corpului sau pe alte planuri. Vreau sa-i fiu un mic model, vreau sa nu pling, sa nu ma pling, sa accept, sa depasesc, astfel ca Ana sa vada ca se poate…

Si vreau sa multumesc enorm tuturor celor din jur si pe cei care nu ii cunosc si probabil nu o sa am sansa sa ii cunosc ca mi-au fost alaturi acum si ca ma ajuta atit de mult….!

Ecaterina M.

Pentru donaţii:

În lei:

RO62RNCB0083039483540001 (BANCA COMERCIALA ROMANA, sucursala OBREGIA )

RO86BRDE441SV37031554410 (BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE, sucursala UNIREA)

RO29INGB0000999901628243 (ING, sucursala OBREGIA )

Donaţii în valută:

RO35RNCB0083039483540002 la BCR (sucursala OBREGIA) pt. USD:

pt. transfer din strainatate de valuta, in acest cont, trebuie specificat si urmatorul cod: RNCBROBU

RO08RNCB0083039483540003 la BCR (sucursala OBREGIA) pt EUR:

pt transfer din strainatate de valuta, in acest cont, trebuie specificat si urmatorul cod: RNCBROBU

*Sucursalele sunt menţionate doar pentru a fi trecute în formularul de donaţie, dacă se solicită această informaţie.

Update 19-03-2011. De citit neapărat!!!

Ecaterina

 Ecaterina M. este una din persoanele acelea rare, căreia, atunci când faci cunoştinţă, nu-i poţi uita numele. Şi asta pentru că te priveşte direct în ochi, zâmbind cald şi sincer. Ai sentimentul că o cunoşti de mult şi certitudinea că-ţi va fi o bună prietenă. Timpul petrecut alături de ea mi-a dovedit că acest lucru este absolut real.

I-am întâlnit pe Cati şi pe Ovidiu, soţul ei, în urmă cu 14 ani, la o prietenă comună, Ioana, o colegă de-ale mele de facultate. Ea era la Fizică Medicală, la Măgurele, noi la Litere, dar ne-am descoperit o sumedenie de preocupări comune şi de afinităţi. M-a fascinat povestea lor de dragoste, una din acelea considerate astăzi legendare. Iubire născută de timpuriu, din adolescenţă, apoi căsătoria imediat după liceu, la puţin timp după ce Cati devenise majoră cu acte.

Binecuvântarea lui Dumnezeu înseamnă creştere pe verticală şi durată şi iată-i, după 16 ani tot împreună, cu mult mai îndrăgostiţi ca-n prima zi : Ana, fiica lor de trei ani, dă mărturie despre asta. Vine o vreme însă când, pentru a se întări, iubirea trebuie să treacă prin încercări şi suferinţe.

În ziua în care aniversau 14 ani de la căsătoria religioasă, pe 22 februarie a.c., Cati a primit o veste sumbră: că are meningiom de baza de craniu sfenoidal stâng, o tumoare cerebrală digitiformă, la nivelul lobului temporal stâng. Forma tumorii, bine precizată, indică faptul că e benignă, dar masa voluminoasă mare 52/48/47 presupune riscul crescut al unei crize comiţiale.

Evident, şocul a fost puternic, pentru familie, ca şi pentru prieteni.  Au căutat mai întâi să verifice diagnosticul la unii dintre cei mai buni neurochirurgi din Bucureşti, dar şi din Statele Unite, toţi confirmându-l şi oferind ca soluţie extirparea de urgenţă a tumorii. În ciuda stării de tulburare şi grijă, doctorii cred că o asemenea operaţie are mari şanse de reuşită. Este complicat că tumoarea e aşezată cumva pe carotidă, ceea ce va împiedica extirparea ei totală şi va necesita, evident, radioterapia postoperatorie.

Problema cea mai importantă acum este lipsa banilor pentru a se putea efectua această intervenţie. Operaţia se poate efectua în ţară, la un spital specializat din Bucureşti, care să aibă aparatura necesară, doctori specialişti şi condiţii decente. Există o astfel de clinică, dar, fiind cu capital privat, taxa pentru o asemenea operaţie este de 10 000 de euro, bani pe care veniturile familiei M. nu-i acoperă. Cati a lucrat înainte de naşterea fetiţei şi în ultimul an ca profesor-suplinitor de fizică, iar Ovidiu este kinoterapeut, dar nu are momentan un loc de muncă stabil. Economiile familiei nu sunt necesare să acopere nici măcar un sfert din costuri de aceea este nevoie urgentă de strângerea de fonduri care să permită efectuarea operaţiei în maxim două săptămâni, aşa cum recomandă doctorii.

Pericolul îl constituie iminenţa crizelor comiţiale şi a stării de comă care ar bloca orice intervenţie.

Salvarea unei vieţi depinde şi de tine!

Pentru donaţii:

În lei:

RO62RNCB0083039483540001 (BANCA COMERCIALA ROMANA, sucursala OBREGIA )

RO86BRDE441SV37031554410 (BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE, sucursala UNIREA)

RO29INGB0000999901628243 (ING, sucursala OBREGIA )

Donaţii în valută:

RO35RNCB0083039483540002 la BCR (sucursala OBREGIA) pt. USD:

pt. transfer din strainatate de valuta, in acest cont, trebuie specificat si urmatorul cod: RNCBROBU

RO08RNCB0083039483540003 la BCR (sucursala OBREGIA) pt EUR:

pt transfer din strainatate de valuta, in acest cont, trebuie specificat si urmatorul cod: RNCBROBU

*Sucursalele sunt menţionate doar pentru a fi trecute în formularul de donaţie, dacă se solicită această informaţie.

VEZI EVOLUŢIA ACESTUI CAZ AICI! Update 19-03-2011. De citit neapărat!!!