Betleem- Biserica Naşterii Domnului

“Şi s-a suit şi Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David care se numeşte Betleem, pentru că el era din casa şi din neamul lui David, ca să se înscrie împreună cu Maria, cea logodită cu el, care era însărcinată. Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască. Şi a născut pe Fiul său, Cel Unul-Născut şi L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle, căci nu mai era loc de găzduire pentru ei. Şi în ţinutul acela erau păstori, stând pe câmp şi făcând de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Şi iată îngerul Domnului a stătut lângă ei şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor şi ei s-au înfricoşat cu frică mare. Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul,  că vi S-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David.” (Luca 2, 4 –11)

 

La aproape 10 kilometri la sud de Ierusalim, Betleemul răsare în faţa privirilor cu bisericile şi casele sale albe, aşezate în formă de amfiteatru îndreptat spre răsărit, către vârfurile golaşe ale Galaadului şi Moabului şi mărginit de depresiunea Mării Moarte. Înconjurat de văi şi dealuri cu livezi de măslini, portocali şi lămâi, cu viţă-de-vie, chiparoşi şi eucalipţi, vechiul orăşel este un loc sacru atât pentru creştini, cât şi pentru evrei. Numele de Betleem, din ebraicul Beit Lehem – Casa Pâinii -, apare în Facere ca Ephratah, Vechiul Testament vorbind despre el ca loc al familiei regelui David. Binecuvântarea lui Dumnezeu asupra locului este deplină când Însuşi Fiul Său Se naşte în el împlinind profeţia.

Din 1995, Betleemul se află sub autoritate palestiniană, jumătate din cei aproape 30000 de locuitori fiind creştini, jumătate musulmani.

 

“Naşterea Ta, Hristoase Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea au învăţat să se închine Ţie, Soarelui Dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, slavă Ţie!” (Troparul Naşterii Domnului)

Biserica Naşterii Domnului se află în partea de răsărit a oraşului şi este considerată cea mai veche biserică creştină din Ţara Sfântă. Accesul în biserică se face printr-o uşă înaltă de aproximativ 1,20 m,  aşa încât oricine intră trebuie să-şi plece capul, de aceea se mai numeşte şi “uşa umilinţei”. Mărimea ei a fost schimbată în timpul invaziei otomane, pentru a-i împiedica pe turci să intre călare şi să o profaneze.

În forma ei originară, biserica a fost ridicată din porunca Sfintei Împărătese Elena în 326. Adevărată capodoperă de arhitectură bizantină, ea se distingea prin naosul compus din cinci nave longitudinale, sprijinite pe stâlpi de marmură, şi prin altarul octogonal, ridicat chiar deasupra Sfintei Peşteri. Pardoseala era împodobită cu mozaicuri remarcabil realizate artistic şi împodobite cu motive florale creştine, o parte din ele fiind descoperite odată cu restaurările din 1934.

Fecioara astăzi pe Cel mai presus de fiinţă naşte şi pământul peşteră celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc şi magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi S-a născut prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci” (Condacul Naşterii Domnului)

Forma ei actuală datează din 531, când împăratul Iustinian a modificat mica biserică, dorind s-o înfrumuseţeze, s-o mărească şi s-o consolideze. I-a adăugat contraforţi şi a împărţit atriumul în pridvor şi pronaos, păstrând însă naosul original, lung de peste 40 de metri.  Navele laterale se sprijină pe 44 de coloane de marmură roşie, în stil corintic.Vechiul altar a fost împărţit în trei abside: centrul contituie altarul propriu-zis al ortodocşilor, absida din dreapta – un altar mai mic, tot ortodox, iar cea din stânga aparţine Bisericii Armene.

Icoana Maicii Domnului cu Pruncul şi a Sfântului Nicolae, aflate în dreapta, sunt considerate făcătoare de minuni. Mozaicurile, catapeteasma sculptată şi aurită, icoanele împărăteşti îmbrăcate în argint, policandrele şi candelele şi ele din argint şi aur, bolta bisericii lucrată artistic în lemn vorbesc despre puţina putere a omului de a-şi arăta recunoştinţa, despre dragoste şi evlavie.

Biserica Naşterii a supravieţuit miraculos marii invazii a perşilor din 614, conduse de Horsoe, pentru că pe faţada ei era un mozaic reprezentând scena închinării magilor în care aceştia purtau veşminte identice cu ale cotropitorilor. În timpul primei cruciade (1096-1099), biserica a intrat sub tutela Bisericii Catolice şi în 1100, conducătorul armatei cruciate, Balduin de Flandra, s-a încoronat în ea chiar în ziua de Crăciun ca rege al Regatului Latin al Ierusalimului. În secolul al XVI-lea, turcii i-au topit acoperişul din plumb ca să facă din el ghiulele de tun. Din 1757, biserica Sf.Elena şi-a împăratului Iustinian a reintrat în posesia ortodocşilor.

Pe treptele care pornesc de la cele două abside laterale se coboară în Sfânta Peşteră. Este o încăpere naturală în stâncă, de formă dreptunghiulară, lungă de aproximativ 7 m şi lată de aproape 3 m. Pardoseala este din marmură, iar bolta cilindrică este cea originală, întărită cu fier pentru a susţine construcţia superioară. Pereţii sunt căptuşiţi cu mici panouri de carton.

Locul ieslei unde S-a născut Pruncul Sfânt se află la răsăritul peşterii şi este marcat de o stea de argint cu 14 colţuri, montată pe o placă de marmură albă pe care este inscripţionat: Hic de Vergine Maria Jesus Christus Natus est. (Aici a născut Fecioara Maria pe Iisus Hristos). Locul constituie altarul unde creştinii ortodocşi slujesc zilnic Sfânta Liturghie (între 5.30 –7.00). În partea opusă, spre sud-est, se află un mic altar deservit de catolici unde Maica Domnului L-a alăptat pe Iisus, iar alături un altul, numit „Altarul Magilor”, locul în care magii I-au adus lui Hristos darurile lor – aur, smirnă şi tămâie, ca unui împărat, profet şi arhiereu.

“Hristos se naşte, măriţi-L! Hristos din ceruri,întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, înălţaţi-vă!” (Cantarea I, canonul întâi al Naşterii).

Sfântul Apostol Pavel, meditând asupra tainei întrupării şi lucrării mântuitoare a lui Hristos spune: „Iar când bunătatea şi iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Dumnezeu s-au arătat, El ne-a mântuit, nu din faptele cele întru dreptate, săvârşite de noi, ci după a Lui îndurare, prin baia naşterii celei de a doua şi prin înnoirea Duhului Sfânt pe Care L-a revărsat peste noi, din belşug, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru” (Tit 3, 4-6). Întrucât iubirea lui Dumnezeu s-a revărsat în inimile noastre prin „Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă” (Romani 5, 5), cei care au crezut în Dumnezeu „să aibă grijă să fie în frunte la fapte bune” (Tit 3, 8).

(sursa principală: Pelerinaj la Mormântul Domnului de arhimandrit Ioanichie Bălan, Edit. Episcopiei Romanului, 1999)

8 thoughts on “Betleem- Biserica Naşterii Domnului

 1. Alex

  Foarte frumos articol! E bine de ştiut toate aceste informaţii.
  Sfinte Sărbători cu sănătate, bucurie duhovnicească şi binecuvântare de la Cel de Sus!

  Reply
 2. Theodora Post author

  Alexu! Mă bucuuur tare de vizită, nu te-am mai văzut de mult! Îmi aduci aminte de minunăţia ta de grădină, de pisici şi de alte sufleţele…

  Reply
 3. Alex

  Sărut mâna, Teodora! Şi eu mă bucur să te găsesc aici. A fost o vreme când nu reuşeam să intru pe pagina ta. Nu ştiu de ce! De-asta am zăbovit atâta vreme cu trecerea pe aici…
  Te aştept cu bucurie în “grădina mea cu flori şi orătănii”!
  Crăciun fericit, cu bucurie şi binecuvântare!

  Reply
 4. Pingback: Metode specifice | Ioan Usca

 5. Pingback: Colecţionara de coşmaruri – 32 | Caius

 6. Pingback: România la majorat | Gabriela Savitsky

 7. Pingback: Mos Craciun revine « Cosmin Stefanescu's Blog

 8. Pingback: Otto Pop » Crăciun Fericit!

Ce zici de asta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s