Absolvenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul” au depus jurământul

Astăzi, 24 iunie 2010, într-o zi de mare sărbătoare creştină, Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, o nouă generaţie de studenţi teologi a marcat, în mod solemn, absolvirea Facultăţii de Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul” din Bucureşti.

Momentul a fost sărbătorit firesc, prin participarea la Sfânta Liturghie  a tuturor absolvenţilor, însoţiţi de familii şi prieteni, dar mai ales de părinţii profesori care i-au îndrumat; ceremonia a continuat cu o slujbă de “Te Deum”,  în care au mulţumit Domnului pentru toată învăţătura şi binefacerile de care s-au bucurat în aceşti ani, ambele oficiate de  Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, episcop-vicar patriarhal. Ceremonia a avut loc la Biserica „Sfânta Ecaterina”, paraclisul instituţiei de învăţământ.

La sfârşitul acesteia, absolvenţii au depus, cu emoţie, jurământul de credinţă faţă de învăţura propovăduită de Mântuitorul Hristos apostolilor şi păstrată de Biserica Ortodoxă, dar şi de loialitate faţă de instituţia şi de ierarhia bisericească.

Preasfinţitul Varlaam Merticaru a ţinut un cuvânt de îndemn la asumarea misiunii pe care absolvenţii teologi o au în lume, cu încrederea că pronia dumnezeiască le va călăuzi paşii şi-i va întări: „Sunteţi mari cu toţii acum pentru că aţi încheiat facultatea şi v-aţi susţinut lucrările de licenţă, dar sperăm să vă chemaţi mari şi în Împărăţia lui Dumnezeu prin faptul că veţi propovădui Evanghelia şi mai ales că o veţi arăta împlinită în viaţa voastră şi a familiilor voastre. Aşa cum ştiţi parohiile nu sunt prea multe. Doar o parte dintre voi vor accede la ele şi nu pentru că nu sunteţi aşteptaţi cu toţii, ci pentru că din experienţa promoţiilor trecute cunoaştem că mulţi dintre voi vor urma şi vor activa în alte domenii. Acestora ne adresăm cu aceeaşi dragoste şi preţuire ca acolo unde veţi lucra să nu uitaţi niciodată că trei sau patru ani aţi fost studenţii unei şcoli a Bisericii şi că v-au fost dascăli, profesori care sunt şi preoţi slujitori ai lui Dumnezeu. Să ştiţi că aveţi pe frunţile voastre, scris ca pe o etichetă nevăzută, faptul că aţi absolvit o şcoală teologică.”

De asemenea, părintele conf. dr. Daniel Benga, prodecan la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, a adresat un îndemn studenţilor de a deveni lucrători ai iubirii lui Dumnezeu: „Într-o apoftegmă a Sfinţilor Părinţi există următoarea definiţie a Bisericii: ‘Biserica este cel mai frumos gând de iubire al lui Dumnezeu pentru lume’. Această apoftegmă de atunci de când am auzit-o nu am mai uitat-o pentru că a devenit parte a vieţii mele şi a vocaţiei mele de preot şi profesor în această facultate şi aş vrea să rămână şi în inimile voastre. Ea înseamnă că atunci când Dumnezeu a întemeiat Biserica şi a lăsat-o în lume, a lăsat-o să vestească iubirea şi să răspândească iubirea în întreaga lume. De aceea, cei care terminaţi astăzi facultatea deveniţi părtaşi la acest gând de iubire şi mai mult decât atât, deveniţi parte a Lui şi lucrători la acest gând. Deveniţi şi devenim, aşa cum de multe ori Preafericitul Părinte Patriarh Daniel ne-a îndemnat: ‘mâinile iubirii lui Dumnezeu’.”

În spiritul tradiţiei iniţiate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, şi promoţia 2010 a primit un titlu onorific. Proaspeţii absolvenţi fac parte din „Promoţia Crezului de la Niceea şi Constantinopol”.

Cel mai tânăr absolvent

Adaug şi eu gândul meu, cu atât mai mult, cu cât, primind acest titlu şi luând aminte la exemplul celui mai mare om născut din femeie (Mat.11, 11), al cărui glas strigă în pustie: “Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui!” (Mat. 3, 3),  misiunea noastră ne devine clară, aceea de a propovădui în pustiul metropolei şi al inimilor dreapta credinţă, punând în faptă Evanghelia. O asemenea răspundere ne-ar putea face să fugim pe mare ca Iona, dacă nu am şti că aşa ajungem direct în burta chitului. Luăm însă pildă de la Pavel despre care un mare gânditor român (Ţuţea ) spunea: “Ăsta nu-i om, domnule, este toată Mediterana.” Călătoriile sale misionare au marcat creştinarea Europei, iar la aceasta şi-a pus implacabil amprenta asupra istoriei şi identităţii ei. Nu ne gândim că vom putea face noi astfel, dar măcar până în curtea noastră, în inima noastră, în familie şi între prieteni să călătorim, ducându-le Vestea cea Bună.

Ceea ce rămâne însă mereu necuprins de cuvintele noastre omeneşti este sentimentul de mulţumire şi recunoştinţă faţă de dascălii noştri, adevăraţi părinţi duhovniceşti, care au confirmat vocaţia apostolatului şi chiar a martiriului. Pentru tot ceea ce ne-aţi învăţat bun şi ziditor, din spatele catedrei şi prin faptă, vă mulţumim din toată inima şi ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să vă răsplătească cu bucuria Sa cea veşnică.

Facultatea se încheie aici, dar urcuşul nostru de-abia acum începe; cu puţine merinde duhovniceşti şi cu harta în buzunar, pe care e schiţat cu roşu drumul cel drept şi îngust, încercăm să vieţuim aşa cum ne învaţă Scriptura, ca faptele noastre cele bune să lumineze înaintea oamenilor şi din ele să cunoască oamenii pe Tatăl nostru Cel din ceruri. Şi cum am putea face acest lucru dacă nu prin harul Lui dat prin binecuvântarea arhierească şi prin învăţătura pe care, învăţând cum să o învăţăm, de abia începem a o pricepe?

În Domnul ne punem nădejdea că El ne va lumina şi ne va face vrednici mărturisitori.

Despre eveniment, citiţi şi Agenţia “Basilica” (sursa citatelor), şi Lumina

4 thoughts on “Absolvenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul” au depus jurământul

Ce zici de asta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s