Fie mie după cuvântul tău! (Lc. 1, 38)

În Sfânta Sfintelor, Preacurata Fecioară a ajuns la îndumnezeire cu ajutorul harului şi a devenit sălaş al Dumnezeului Celui viu. Plină de har, îndumnezeită, ea s-a făcut vrednică de a fi Maică a lui Hristos. În omilia de la Bunavestire a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Sfântul Grigorie Palama expune câteva semne distinctive care pot fi preamărite în persoana celei mai curate Maici. După căderea lui Adam şi moştenirea consecinţelor căderii, care se identifică după tradiţia ortodoxă cu îmbolnăvirea firii omeneşti, Dumnezeu, în marea Sa iubire de oameni, S-a pogorât din ceruri “şi îmbrăcând firea noastră omenească dintr-o Sfântă Fecioară, a reînnoit-o şi a readus-o, sau mai bine spus, a înălţat-o la covârşitoarea înălţime dumnezeiască şi cerească”.

Numele Fecioarei era Mariam. Cuvântul Mariam înseamnă Doamnă. De aceea, Preacurata Fecioară a fost cu adevărat Doamnă şi Stăpână a noastră, a tuturor. Sfântul Grigorie Palama analizează toate sensurile acestei trăsături specifice Preacuratei Fecioare. Ea este numită Doamnă, aflându-se Fecioară, pentru absoluta certitudine a fecioriei sale, pentru viaţa sa transfigurată şi înţeleaptă, viaţă cu totul sfântă şi curată. Ea era fecioară pentru că avea fecioria atât în suflet, cât şi în trup. Ca atare, Preacurata Fecioară e numită Doamnă ca “cea care stăpâneşte peste toate lucrurile, atât prin conceperea prin fire în stare de feciorie, cât şi prin dumnezeiasca naştere a Stăpânului a toată făptura văzută şi nevăzută”. Prin urmare, ea este numită Doamnă pentru că ea “este izvorul şi rădăcina eliberării neamului omenesc din sclavia păcatului”.

Arhanghelul Gavriil o numeşte “ceea ce eşti plină de har” şi, în acelaşi timp, îi binevesteşte: “Duhul Sfânt se va pogorî peste tine şi puterea Celui Prea înalt te va umbri” (Luca 1,35). El o numeşte plină de har, întrucât ea era cu adevărat sfântă. Dar ea va primi şi pe Duhul Sfânt “puterea Celui Preaînalt te va umbri”.

Puterea Celui Preaînalt o va umbri pentru a o întări şi pentru a pregăti umanitatea în vederea sfinţirii, “de aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema”. La sfârşitul omiliei cu privire la Bunavestire a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Sfântul Grigorie o preamăreşte într-o manieră cu adevărat dumnezeiască. Printre altele, el spune că această Maică Fecioară “se află la limita dintre firea creată şi cea necreată”. Toţi cei ce-L cunosc pe Dumnezeu ştiu că ea este lăcaş al Celui necuprins şi că “ea va fi preamărită de toţi cei ce-L preamăresc pe Dumnezeu”. Preacurata Fecioară este ajutor al celor de dinaintea ei, acoperământ şi ajutor al celor de după ea şi purtătoare a veşnicelor binecuvântări. Ea este ipostasul prorocilor, izvorul nesecat al Apostolilor, temelia mucenicilor, profesiunea de credinţă a dascălilor.

Ea este slava celor de pe pământ, bucuria cerurilor, podoaba întregii creaţii. Ea este începătoarea şi izvorul şi rădăcina nădejdii care ne aşteaptă în ceruri.

din vol. Sfântul Grigorie Palama Aghioritul (cap.9 – Apărătoarea Sfântului Munte. Bunavestire ) , de Hierotheos, MITROPOLIT DE NAFPAKTOS

1 thought on “Fie mie după cuvântul tău! (Lc. 1, 38)

  1. Pingback: Ajun de Praznic « Ioan Usca

Ce zici de asta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s