Biserica secretă “ortodoxă” (IV)

Ofensivă şi prozelitism

Libertăţile democratice universale, libertatea conştiinţei şi libertatea de exprimare sunt interpretate în mod voit greşit pentru ca, sub acoperirea lor, persoane interesate de propria înavuţire să desfăşoare activităţi din cele mai diverse si bizare.

Foarte periculoase sunt sectele sau grupările care acţionează din umbră, care încearcă prin diverse metode să îşi atragă adepţi, dar păstrează în acelaşi timp un aer de mister şi de tăinuire, motivând că ideile pe care le propovăduiesc nu sunt pentru toţi, ci doar pentru cei aleşi.

Astfel este şi Biserica Ortodoxă Secretă fondată de Constantin Dogaru din Tecuci, care se dovedeşte, cum am văzut, o persoană cu grave probleme de personalitate, fară studii de specialitate şi care urmăreşte numai obţinerea unor avantaje băneşti din donaţiile pe care i le fac adepţii şi din vânzarea unor broşuri şi cărţi în care îşi expune concepţiile eculubrante. Mai mult, afişându-se sub autoritatea cuvintelor ortodox, ortodoxie, abuzează conştiinţa creştină, denaturează Ortodoxia, batjocoreşte şi nesocoteşte teologia Sfinţilor Părinţi ai Bisericii Ortodoxe, introducând noutăţi potrivnice duhului şi slujirii ortodoxe, inovaţii de-a dreptul paralele cu teologia ce demonstrează o atitudine anticlericală şi antieclesială.

Trebuie să constatăm cu regret că există foarte puţin material informativ în legătură cu această grupare care are un impact îngrijorător, mai ales în Moldova. Această lipsă de informare este adesea uşor exploatată de liderii mişcării pentru a câştiga noi convertiţi.

Activitatea lui C. Dogaru şi a altor lideri ai grupării constă, pe lângă alcătuirea de scrieri cu caracter liturgic şi profetic, pe care le distribuie unor adepţi ori altor persoane, din conferinţe ţinute în mai multe localitaţi din ţară şi din oficierea în taină a unor slujbe, la care a asociat şi persoane de gen feminin. Cele peste o sută de cărţi, unele foarte voluminoase (Biblia mileniului III are 1000 pp.), arată furia prozelită, dar şi forţa financiară a grupării, suspectată a primi fonduri din partea unor mişcări interesate să dezbine, atât din Europa, cât şi din Statele Unite. Răspândirea scrierilor apocrife de către eretici cade sub incidenţa canonului 60 apostolic, iar canonul 64 ala Sinodului Trulan stipulează că mireanul care învaţă cele ale credinţei în chip obştesc, fără să fie mandatat de episcop intră sub pedeapsa afuriseniei.

Interesant este că, deşi critică aspru clerul ortodox, din cauza că se pretinde unic păstrător al harului, obstrucţionându-i sfânta şi marea sa lucrare, şi propune înlocuirea acestuia, chiar a Sfântului Sinod cu un cler binecuvântat de Sfânta lui Treime, totuşi, dl. inginer Dogaru simte nevoia girului înalţilor prelaţi ai B.O.R. Astfel, pentru a da un plus de credibilitate inepţiilor sale, C. Dogaru se foloseşte de numele unor ierarhi ortodocşi, care sunt investiţi de acesta cu un scop utilitarist, acela de transmiţători către Sfântul Sinod ai mesajelor divine secrete. Este vorba de ÎPS Bartolomeu, arhiepiscopul Vadului, Feleacului si Clujului, care -chipurile!- îi mulţumeşte maistrului nostru pentru primirea unui acatistier (este vorba despre Acatistierul ortodox pentru iluminarea minţii, curăţire de păcate, izgonire de duhuri rele şi însănătoşire), insinuând că ÎPS Sa ar fi binecuvântat toate acatistierele publicate. În acelaşi acatistier se reproduce la p. 135, o scrisoare de mulţumire a ÎPS Galaction, Episcop al Alexandriei şi Teleormanului, pentru darul primit de la maistrul Dogaru (este vorba de paraclisul Sfintei Treimi). Cu acest prilej ÎPS Sa se bucură sincer, în imaginaţia maistrului, pentru râvna pe care acesta o are în trăirea şi mărturisirea adevăratei credinţe. Un alt ierarh ortodox vehiculat de către C. Dogaru este IPS Nicolae, Mitropolitul Banatului care i-ar fi trimis o scrisoare de mulţumire pentru volumul Soborul si acatistierul Sfinţilor Apostoli şi care totodată îl şi binecuvântează, drept care pe foaia de titlu scrie apare cu binecuvântarea IPS Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului.

Impostura lui Dogaru se demonstrează şi prin faptul că foloseşte numele unor duhovnici şi credincioşi cunoscuţi şi iubiţi de popor, pentru a-şi legitima ticăloşiile: Pr. Arsenie Boca, Pr. Cleopa, moş Gheorghe Lazăr ş.a. Succesul prozelitist  şi puterea de a manipula sunt obţinute de Dogaru din specularea nevoilor oamenilor suferinzi. Publicaţiile sale îndoielnice (Efectul destructiv al credinţei asupra elmentelor negative, Tehnologia lucrului cu gândul sfânt, Sfânt tratat de medicină) îi conving uneori pe cei disperaţi, care se trezesc apoi prinşi într-un labirint fără ieşire. Maistrul amestecă elemente de medicină alternativă cu aşa-zise elemente ştiinţifice, vorbind despre o terapie cosmică viitoare (menită să vindece chiar boala viitorului, eurofilis, mai devastatoare decât ebola sau SIDA).

În calitatea sa de preot, Dogaru a săvârşit de mai multe ori taina maslului, dar ea nu este valabilă, potrivit canonului 1 al Sf. Vasile cel Mare.

De avut în vedere este şi intenţia lui Constantin Dogaru de a aduna sub oblăduirea toate denominaţiunile de factură neoprotestantă şi de a solicita un statut juridic recunoscut, ceea ce ar spori puterea sa de acţiune şi de convingere.

În concluzia acestei scurte investigaţii, aş sublinia importanţa participării creştinului ortodox la viaţa liturgică a Bisericii-mamă şi a cunoaşterii propriei credinţe, aspecte esenţiale ale vieţii în Hristos care-l vor ţine la adăpost de rătăcirile sectare. Aşa ne îndeamnă marii noştri părinţi duhovnici, care au dat pildă cu propria viaţă despre dreapta credinţă:

Aduceţi-vă aminte de învăţătura Sfântului Apostol Ioan Evanghelistul, mare cuvântător de Dumnezeu care ne sfătuieşte, zicând: Nu daţi crezare oricărui duh, ci ispitiţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulţi proroci mincinoşi au ieşit în lume (I Ioan 4, 1). Iar dacă se întâmplă să auziţi asemenea predicatori şi proroci mincinoşi, adică sectanţi, nu-i ascultaţi, ci părăsiţi-i şi alergaţi la preoţii dumneavoastră şi la toţi cei ce au iscusinţă în Sfintele Scripturi şi care sunt fiii adevăraţi ai Bisericii Ortodoxe şi de către aceştia vă lămuriţi şi vă luminaţi şi vă călăuziţi spre Hristos. Cereţi sfatul preoţilor care au învăţat şi cunosc Sfânta Scriptură, ca să nu cădeţi pradă lupilor celor îmbrăcaţi în piei de oi şi mincinoşi proroci, care, după cuvântul Domnului, pe mulţi vor înşela (Matei 24, 11).

Luaţi aminte şi la cuvintele Sfintei Scripturi, care ne învaţă zicând: Sfatul bun te va păzi şi cuvîntul drept te va apăra (Pilde 2, 11). Şi iarăşi, de cele scrise: Cei ce n-au cârmuitori cad ca frunzele, iar mântuirea stă întru mult sfat (Pilde 11, 14). Să cerem sfatul preoţilor şi călugărilor, ori de câte ori avem vreo nedumerire şi nu înţelegem cele ce citim sau auzim. Este un semn de mare mândrie a nu cere sfat când suntem în nedumerire şi nu putem înţelege Sfânta Scriptură. Aduceţi-vă aminte de cele întâmplate cu famenul, mare dregător al Candachiei, regina Etiopiei, care se întorcea de la Ierusalim acasă, şi şezând în carul său, citea pe prorocul Isaia. Iar duhul a zis lui Filip Apostolul: Apropie-te şi te lipeşte de carul acesta. Şi alergând Filip, l-a auzit citind pe prorocul Isaia şi i-a zis: Înţelegi cele ce citeşti? Iar el a zis: Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva? Şi a rugat pe Filip să se urce şi să şadă cu el în car şi să-i explice cele ce nu înţelegea (Fapte 8, 27-31).

Aşadar, fraţii mei, să ştiţi că în Sfânta Scriptură sunt locuri tainice, acoperite şi cu anevoie de înţeles, şi dacă cineva citeşte sau ascultă din ea şi n-are călăuză spre a-l face să înţeleagă, uşor cade în rătăcire şi se depărtează din sânul Bisericii lui Hristos. Sfânta Scriptură, fraţii mei, este ca o mare fără fund a înţelepciunii lui Dumnezeu şi oricine voieşte să străbată această mare fără să ştie a înota, se încurcă în ea, şi în loc de folos poate să-şi piardă mântuirea sufletului său. De aceea faceţi ceea ce a făcut famenul Candachiei, de care am amintit mai sus, şi întrebaţi pe preoţi, ori unde nu înţelegeţi adâncimea Sfintelor Scripturi.

Tocmai acest lucru a fost pricina rătăcirii de la adevăr a atâtor mii de suflete, care au căzut în erezii şi în diferite secte, că au voit să se conducă după capul lor şi să explice liber Sfânta Scriptură. Sfântul Casian Romanul, zice: “Cine vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească” (Filocalia, vol. IV, p. 135). Deci, rugaţi-vă cu credinţă Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Păstorul cel mare al Bisericii creştine, să rânduiască preoţi şi ierarhi buni în fruntea Bisericii Sale. Apoi să dea sămânţă bună, adică cuvinte înţelepte, pline de har, tuturor preoţilor care vă păstoresc. Iar dumneavoastră să vă dea Dumnezeu darul înţelepciunii, al blândeţii şi smereniei, al dreptei-credinţe şi al ascultării ca să împliniţi cu fapta ceea ce vă învaţă Hristos prin preoţi, prin Sfinţii Părinţi şi prin Sfânta Scriptură. Amin.

           (Părintele Cleopa – Predică la Duminica a XXI-a după Rusalii – Despre semănătorii cuvântului lui Dumnezeu )

5 thoughts on “Biserica secretă “ortodoxă” (IV)

 1. Vania

  Mai avem şi pe-aici adepţi de-ai tipului. Evident, semianalfabeţi şi cu o sănătate mintală discutabilă. Dar, unde-i reales băsescu, se găseşte clientelă şi pentru ei… Pe dogaru tot la OTV l-aş vedea.

  Reply
 2. Theodora Post author

  Băsescu, Dogaru… Nimic nu e întâmplător. Înmulţirea ereziilor şi a smintelilor trebuie să ne fie pildă de luat aminte să căutăm a nu ne îndepărta de dreapta-credinţă şi a nu socoti vreodată că am ajuns să fim drepţi.

  Reply
 3. Anca

  Multumesc… ma onoreaza premiul tau intr-o mare masura, desi criteriul pentru acordare este cam subred. Am primit cu toata inima darul abia acum (dupa ce am raspuns comentariului scris la postarea mea si dupa ce te-am adaugat la Blogroll). Inca o data am realizat ca pot accepta darurile fara ca pe moment sa inteleg cu adevarat rostul lor…
  Iti multumesc inca o data.

  Reply

Ce zici de asta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s