La mulţi ani de Sfântul Nicolae!

Sfântul Nicolae s-a născut în localitatea Patara din Asia Mică, în a doua jumatate a secolului al III –lea, din părinţi dreptcredincioşi bogaţi. Tatăl său se chema Teofan, iar mama sa Nona. Îndată după naşterea sa, fiind în baie, copilul Nicolae a stat trei ceasuri pe picioarele sale, sigur de sine, nesprijinindu-l nimeni, dând prin starea aceasta cinste Sfintei Treimi, Căreia mai pe urmă avea să-i fie mare slujitor şi întâi-stătător. Când se apropia de pieptul maicii sale, se cunoştea a fi făcător de minuni, hrănindu-se nu după obiceiul pruncilor celorlalţi, pentru că numai din sânul drept sugea lapte. Apoi a început a fi şi postitor ales, căci miercurea şi vinerea numai o dată sugea lapte din sânul mamei şi atunci seara, după săvârşirea obişnuitei rugăciuni creştineşti (vecernia). Deci, născând pe acest dumnezeiesc prunc, părinţii l-au numit Nicolae, care se tâlcuieşte “biruitor de popor”; şi cu adevărat s-a arătat biruitor al răutăţii, aşa binevoind Dumnezeu spre folosul întregii lumi.

Copil fiind avea dragoste de învăţătură

Sosind vremea de şcoală, a fost dat la învăţătura dumnezeieştii Scripturi, iar el cu agerimea cea firească a minţii şi cu povăţuirea Sfîntului Duh, în scurt timp, a ajuns la multă înţelepciune. Încă de la această vârstă, Sfântul Nicolae intra, cu mult drag, în sfintele biserici, pentru a se ruga.

Făcea fapte bune, pentru a plăcea mai mult Domnului, decât oamenilor

Sfântul Nicolae a făcut multe fapte bune, însă în ascuns, discret, râvnind să placă Domnului, iar nu să fie văzut de oameni, pentru a fi admirat, aşa cum reiese din întâmplarea ce urmează. Era un bărbat într-o cetate din vremea aceea, dintre cei cinstiţi de oameni şi bogaţi, care mai pe urmă a rămas sărac, iar prietenii l-au părăsit, neajutându-l la greu. Bărbatul acela avea trei fete foarte frumoase şi acum,fiind în lipsuri, cugeta, din deznădejde, să-şi dea fetele spre desfrânare, ca să câştige pentru el şi fetele sale îmbrăcăminte şi hrană Sfântul, vrând să îl scape de păcat şi sărăcie, a mers în miezul nopţii la casa acelui bărbat şi a aruncat înăuntru pe fereastra casei o pungă cu galbeni. Dimineaţă, bărbatul acela a găsit punga cu bani şi, gândindu-se ce mult îi poartă Dumnezeu de grijă, îi mulţumea neîncetat, dând laudă Domnului. Apoi, îndată, pe una din fetele sale, pe cea mai mare, a măritat-o după un bărbat şi i-a dat aurul cel primit din destul pentru zestrea ei. Şi milostiv s-a arătat Sfântul Nicolae şi cu celelate fete rămase, dăruindu-le în taină pungi cu galbeni, astfel că tatăl lor nu le-a mai dat spre desfrânare, ci le-a facut nuntă.

Moş Nicolae

Sfântul, prăznuit la 6 decembrie, este cunoscut şi sub numele de Moş Nicolae, cel care face daruri frumoase copiilor cuminţi, iar celor mai năzdrăvani le aduce câte o nuieluşă.

(“Vieţile Sfinţilor” pe luna decembrie; “Mineiul” – Sinaxarul pe 6 decembrie – selecţie de Constantin Ghiţă)

Ce zici de asta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s