Gând

Doamne, Dumnezeul meu, deşi n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi, după harul Tău, să pun început bun!

   Ce minunat e creştinismul autentic, trăit de Părinţii liturghisitori!
  Te situează într-un veşnic început. Începutul zidirii sufleteşti neîncetat cerut să se împlinească în “cealalată parte a vieţii” este însăşi starea de pocăinţă sau de bună deznădejde de care vorbea şi stareţul Siluan. Dar care este cealaltă parte a vieţii dacă nu chiar clipa aceasta, când suntem hotărâţi pe deplin să ne schimbăm viaţa, făcând voia Domnului şi lăsând păcatul? Acest început este de fapt suişul nostru veşnic pe scara cea cerească, scopul permanent al vieţii noastre.
   Odihna noastră în Dumnezeu nu este nemişcare, ci tot urcuş, aşa cum ne arată Sfânt Părintele nostru Maxim. Toată filosofia se dovedeşte deşartă, înţelepciune lumească ce nu valorează nici cât o cârpă lepădată, căci ea vorbeşte despre o devenire absurdă, care este limitată de moarte, adică de spaţiu şi de timp. Devenirea întru Fiinţă este infinită, aşa cum este şi Dumnezeu, şi este dăruită tuturor fiinţelor create în care Se sălăşluieşte Sfântul Duh. Prin Hristos, omul este ridicat în sânul SFINTEI TREIMI Celei veşnice şi acest miracol hristic face ca noi să ne găsim rostul vieţii noastre în fiecare clipă şi puterea de a-l împlini.

1 thought on “Gând

Ce zici de asta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s